Nie znalazłem strony (er404)
Internetowe centrum Rezerwacji Turystycznych Travel-Point
{tel/fax} tel./fax: 58 380-38-05